Privacyreglement leeromgeving – GITP

U neemt deel aan een (open) training, cursus of opleiding. U hebt u hiervoor eerder bij ons ingeschreven. Of u bent via uw werkgever ervan op de hoogte dat deze ons opdracht heeft gegeven een training, cursus of opleiding in-company te verzorgen, waaraan u gaat deelnemen.

We hebben u in dat kader via e-mail uitgenodigd een account aan te maken in de online leeromgeving. Of u hebt een code ontvangen waarmee u uw account in de online leeromgeving gaat creëren.

Uw contactgegevens ontvingen we al eerder van u of uw werkgever. In deze online leeromgeving worden die gegevens, om daarmee een uniek account te creëren, verwerkt.

Nadat u een account hebt aangemaakt, zullen wij ook andere persoonsgegevens gaan verwerken; hieronder welke, en hoe wij daar vervolgens mee omgaan:

  • De persoonsgegevens die u na het aanmaken van uw account zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel in de leeromgeving aan te maken, met bijvoorbeeld u foto of meer informatie over u zelf. Uw medecursisten en uw programmabegeleider(s) kunnen kennisnemen van deze gegevens.
  • Gegevens over uw (leer) activiteiten in de leeromgeving. Sommige gegevens zijn bedoeld om met uw medecursisten te delen (bijvoorbeeld uw bijdrage aan een groepsdiscussie, of wanneer u zelf actief met uw medecursisten communiceert of informatie met hen deelt), andere (bijvoorbeeld uw opdrachten, vragen aan uw begeleider) worden alleen, in het kader van uw leerproces, met uw begeleider gedeeld. Dit wijst zich in de leeromgeving.

Wie kan uw gegevens inzien?

Afhankelijk van de activiteiten kunnen uw medecursisten en/of programmabegeleider(s) kennisnemen van uw gegevens. Verder biedt een van onze projectmedewerkers functioneel ondersteuning bij de organisatie van uw leerprogramma. Ook deze medewerker kan kennisnemen van uw gegevens.

Bewaartermijn van uw gegevens in de leeromgeving

U hebt (meestal) 1 jaar toegang tot de leeromgeving. Bij online trainingen is dit (meestal) 90 dagen. Over de toegangsperiode bent u via andere kanalen geïnformeerd.

Wij stellen leerprogramma’s zo in dat uw persoonsgegevens automatisch na afloop van de toepasselijke toegangstermijn worden vernietigd. Voordat vernietiging plaatsvindt, krijgt u hiervan een melding, zodat u de gelegenheid hebt om informatie die u graag wilt behouden, kunt downloaden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht uw persoonsgegevens in de leeromgeving in te zien, aan te passen of te verwijderen. Voor zover u dit niet zelf kunt in uw eigen account, kunt u hiervoor contact opnemen met trainingen@gitp.nl.

Ook als u uw persoonsgegevens binnen de hierboven genoemde bewaartermijn wilt vernietigen kunt u uw verzoek op dit e-mailadres doen.

Meer weten over hoe GITP omgaat met de AVG.  Lees de uitgebreide privacy policy op https://gitp.nl/Privacy-policy.